5 สิ่งที่ต้องรู้

1. การบริหารเวลา

เป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากข้อสอบมีหลายส่วนและมีความหลายกหลาย ควรแบ่งเวลาให้เป็น ไม่ใช่ทำแต่ข้อปรนัยจนไม่เหลือเวลาทำพาร์ทวาดภาพ
ซึ่งพาร์ทหลังอาจจะต้องใช้เวลาและความปราณีตมากกว่า เราแนะนำให้แบ่งเวลาไปเลยว่าจะให้เวลากับพาร์ทไหนเท่าไหร่ ถ้าเกินเวลาก็ข้ามไปทำพาร์ทวาดภาพก่อน

2. อุปกรณ์

เป็นสิ่งจำเป็นมาก แต่ถ้าเอาไปเยอะเกินอาจเป็นปัญหาได้ เช่นเลือกใช้ไม่ถูก เกะกะโต๊ะ เป็นต้น ให้เอาไปแต่ที่จำเป็นจริงๆ ที่แนะนำที่นอกเหนือจากปากกา ดินสอ ยางลบ ก็มี ไม้บรรทัด (ไม่ต้องใหญ่หรือยาวมาก)  copic หรือ สีไม้ (ตามถนัด) ปากกาตัดเส้น (หลายหัวก็ดีช่วยเพิ่ม dynamic ภาพ) ปากกาถมดำ เป็นต้น

3. การทำความเข้าใจโจทย์

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรทบทวนอ่านให้ดี หากไม่เข้าใจโจทย์และรู้สึกว่าใช้เวลากับมันนานเกิน ควรข้ามมันไปก่อน แล้วกลับมาทำใหม่ก็ได้ เพราะเวลาเป็นสิ่งทำคัญไม่แพ้กัน
ควรอ่านโจทย์ให้ดี เช่นถ้าโจทย์สั่งให้ลงสีก็ต้องลงสี ถึงแม้ถ้าลงสีไม่ทัน ก็ควรลง copic สีเทาตบๆไปก็ช่วยได้เพราะยังถือว่าเป็นเป็นการลงสี

4. ทักษะด้สนวิชาการ

นอกเหนือจาก PAT4 แล้ว บางมหาวิทยาลัยยังต้องการให้สอบเลขกับฟิสิกส์หรืออังกฤษ เป็นต้น ซึ่งควรดูให้ดีและไม่ควรละเลยหรือประมาทวิชาเหล่านี้ เพราะมันเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆ หากเราทำพาร์ทความถนัดได้น้อย วิชาพวกนี้แหละคือตัวช่วยดึงเราให้ติดคณะสถาปัตย์ได้

5. ความพร้อมของตัวเอง
ความพร้อมคือสิ่งที่จำเป็นที่สุด ความพร้อมในที่นี้รวมไปถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สอบ ไม่ควรนอนดึกหรือกินอะไรผิดแปลกก่อนไปสอบเพราะเวลาในห้องสอบนั้นมีค่ามากๆ แล้วถ้าร่างกายเราไม่พร้อมอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบได้